Photos of Tuscarora Trail - Knob Mountain

DISTANCE
10.3 miles
ELEVATION GAIN
1,033 feet
ROUTE TYPE
Point to Point

dog friendly

hiking