Vork Bakker - Ødsted Skov - Bindeballestien

EASY 0 reviews

Vork Bakker - Ødsted Skov - Bindeballestien is a 4.9 mile moderately trafficked loop trail located near Grættrup, Midtjylland, Denmark that features beautiful wild flowers and is good for all skill levels. The trail offers a number of activity options and is accessible year-round.

4.9 miles 715 feet Loop

kid friendly

birding

hiking

nature trips

trail running

walking

views

wild flowers

wildlife

Most of this area is privately owned and used for farming and forestry. There are seven suggestions for hiking and cycling trips around the forests, river valley and armland, plotted in collaboration with the landowners. With a single exception, the routes are not marked out in the terrain. The Danish nature protection law concerning traffic in the countryside applies. You may: • Cycling and walking on roads and paths in open country • Cycling and walking on roads and paths in private forests from 6 am to sundown. • Walking beyond the paths and being in public areas at night Det meste af området er privatejet og anvendes til land- og skovbrug. 7 turforslag, lavet i samarbejde med lodsejerne, viser rundt i skov, ådal og landbrugsland. Med undtagelse af en enkelt tur er ruterne ikke afmærket i terrænet. Naturbeskyttelseslovens almindelige regler for færdsel gælder. Du må: • cykle og gå på veje og stier i det åbne land • cykle og gå på veje og stier i privat skov fra kl. 6 til solnedgang • gå uden for stierne og færdes om natten på offentlige arealer • hunde skal føres i snor

No one has reviewed this trail yet. Be the first!