Ringgivestierne Trail

EASY 0 reviews

Ringgivestierne Trail is a 2.7 mile moderately trafficked loop trail located near Grættrup, Midtjylland, Denmark that features beautiful wild flowers and is good for all skill levels. The trail offers a number of activity options and is accessible year-round.

DISTANCE
2.7 miles
ELEVATION GAIN
223 feet
ROUTE TYPE
Loop

kid friendly

birding

hiking

nature trips

trail running

walking

forest

views

wild flowers

wildlife

On the stretch between Farre in the east and the municipal boundary in the west are large areas of farmland now merged into grass meadows, and a stretch of 25 km of Omme Å have been recreated or enhanced by dug drains, ditches and new spawning grounds. A large and unique natural area with a magnificent landscape now provides space for a rich life of insects, animals and plants, and all the glory can be seen at close quarters via new trail walks around the area. Omme River is 72 km long and is Skjern River's largest tributaries. Its source lies just west of Jelling and flows into the river Skjern a little east of Skjern. Omme valley is, in other words, part of a green corridor that stretches almost from coast to coast across Jutland. I september 2011 blev 9 års arbejde med at genskabe natur og landskab i den midterste del af Omme Ådalen fejret. På strækningen mellem Farre i øst og kommunegrænsen i vest er store landbrugsarealer nu lagt om til græsenge, og en strækning på 25 km af Omme Å er genslynget eller forbedret ved hjælp af opgravede drænrør, tilkastede grøfter og nye gydebanker. Et stort og unikt naturareal med et pragtfuldt landskab giver nu plads til et rigt liv af insekter, dyr og planter, og hele herligheden kan ses på nærmeste hold via nye afmærkede vandreture rundt i området. Omme Å er 72 km lang og den er Skjern Å’s største tilløb. Dens udspring ligger lige vest for Jelling og løber ud i Skjern Å lidt øst for Skjern. Omme Ådalen er med andre ord, en del af en grøn korridor, der næsten strækker sig fra kyst til kyst på tværs af Jylland.

No one has reviewed this trail yet. Be the first!