Rond Brussel / Tour de Bruxelles is a 59.8 mile moderately trafficked loop trail located near Meise, Flemish Brabant, Belgium that features a great forest setting and is rated as moderate. The trail is primarily used for road biking and scenic driving and is best used from April until October.

Length59.8 miElevation gain3,497 ftRoute typeLoop
Road bikingScenic drivingBike touringForestPavedViewsHistoric site
Waypoints (30)
1
Sint-Annakapel
Volgens een legende zou een houten beeldje gevonden zijn in een houtmijt van hoeve 't Hof te Veylst. Dit stelde de moeder van Mara voor: de Heilige Anna. Ze droeg op haar arm Maria die op haar beurt Jezus droeg. Het beeldje werd eerst in enkele houten kapelletjes geplaatst maar uiteindelijk kwam er in 1639 een stenen kapel. Dit zou gekoppeld zijn aan de pestepidemie waarvan in de streek vele mensen bespaard waren. (en toegeschreven aan dit beeldje). Wist je dat sinds 1631 elke dinsdagavond de kapellemis wordt opgedragen.<br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/2482.nl">Dromos</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/47437084.nl?toptext=961595">Meer informatie</a>
50.93596, 4.27634
2
Sint-Gorik en -Magdalenakerk
Parochiekerk Sint-Gorik en -Magdalena Georiënteerde, gotische pseudo-basiliek, opklimmend tot het einde van de veertiende eeuw of het begin van de vijftiende. De kerk ligt in een bocht van de klimmende straat en wordt tot op heden omgeven door een ommuurd kerkhof. De kerkhofmuur is opgetrokken uit baksteen op een zandstenen basis en heeft dekplaten van blauwe hardsteen; arduinen hekkenpijlers met bekronende bolornamenten; rechts van de toegang ligt het monument voor de gesneuvelden. De kerk werd beschermd als monument bij K.B. van 25 maart 1938.De dubbele patroonheilige refereert aan het bestaan van twee kerken in Kobbegem in de veertiende-vijftiende eeuw: de Sint-Gorikskerk nabij het huidige Torenhof, Torenhof nr. 7, en de Maria-Magdalenakapel op deze plaats, zie ook gemeente-inleiding. Aanvankelijk bestond Kobbegem immers grotendeels uit een agrarisch domein waarvan de opbrengst in de achtste-negende eeuw in handen kwam van de Sint-Baafsabdij van Gent. Tot dit domein, waarvan de kern zich situeerde in het gebied ten zuiden van de Molenbeek in de omgeving van het huidige Torenhof, behoorde ook een kerk, de Sint-Gorikskerk, die ontstaan was als eigenkerk op het einde van de achtste of in het begin van de negende eeuw. Circa 1100 verkreeg ook de abdij van Affligem vaste voet in Kobbegem, meer bepaald in het onbebouwde en onontgonnen gedeelte ten noorden van de Molenbeek die de gemeente nagenoeg halveert; hierdoor ontstond een nieuwe woonkern in de omgeving van de huidige Sint-Goriks- en Magdalenakerk; op het einde van de veertiende of in het begin van de vijftiende eeuw, volgens J. Verbesselt in 1356, werd hier een kapel gebouwd die werd toegewijd aan Maria-Magdalena. Jarenlang was er een sterke concurrentie tussen beide kerken, strijd die in de zestiende eeuw beslecht werd in het voordeel van Sint-Magdalena aangezien de bevolkingskern rondom de Magdalenakapel geleidelijk aan belang won, vermoedelijk mee bepaald door de veiliger ligging over de Molenbeek in een periode waarin Kobbegem geteisterd werd door oorlog en geweld. Er vond een dorpsverschuiving plaats van de oude naar de nieuwe kerk, de eredienst evenals de patroonheilige werden naar hier overgebracht; de Sint-Baafsabdij behield het begevingsrecht tot het einde van het ancien regime. De oude, vermoedelijk romaanse Sint-Gorikskerk bleef na de godsdiensttroebelen in puin liggen.<br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/124649.nl">rudip</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/47487173.nl?toptext=825832">Meer informatie</a>
50.91022, 4.25037
3
Mort Subite
Hoewel Petrus Verhasselt, abt van Affligem, melding maakte van een vroegere boerderij-brouwerij in Kobbegem in 1604, wordt pas in 1686 Joris Van Der Hasselt vermeld als eerste brouwer. Via huwelijken en erfenissen kwam de brouwerij in 1869 in handen van Jean-Baptist De Keersmaeker. Tot de Tweede Wereldoorlog bleef de boerderij in werking, maar nadien werd alles gezet op de brouwerij. Al voor de oorlog waren er concrete plannen om de brouwerij uit te breiden. Het nieuwe brouwersmateriaal was reeds geleverd en werd gedurende de oorlog onder het stro verborgen in de boerderij. In de jaren 60 produceerde de brouwerij trouwens ruim 60 % pils, tegen 30 % hooggegist bier en slechts 10 % lambik. Het tij keerde echter ten voordele van de lambik wanneer men tot het inzicht kwam dat de pilsmarkt meer en meer in handen kwam van de grote brouwerijen. In 1970 werd de Mort Subite, een gekend Brussels café annex geuzestekerij, overgenomen van de gebroeders Vossen. Vanaf dan droegen de bieren niet langer de naam Den Hert maar wel Mort Subite. Mort Subite groeide langzaam uit tot een vaste waarde in het specifieke biersegment van geuze en fruitbier. In 1972 volgde de eerste commerciële samenwerking met de familie Maes. In 1989 wordt brouwerij Eylenbosch van Schepdaal overgenomen. In datzelfde jaar trekt Paul De Keersmaeker, broer van André, zich terug uit de zaak en verkoopt zijn aandelen aan Theo Maes. Aldus kwam 50 % van de aandelen in handen van de toenmalige brouwerij Maes. Sinds oktober 2000 heeft de groep Alken-Maes de volle 100 % van de aandelen van deze brouwerij in handen. Alken-Maes was aanvankelijk de Belgische arm van de Britse groep Scottish & Newcastle, maar is sinds april 2008 eigendom van Heineken. De artisanale brouwerij van Kobbegem heeft een prodcutiecapaciteit van ruim 60.000 hl en telt momenteel 9 medewerkers.<br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/19218.nl">est2000</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/47020937.nl?toptext=915195">Meer informatie</a>
50.91039, 4.2498
4
Huisje Mostinckx
Huisje Mostinckx is een langgevelhoeve in houten stijl- en regelwerk, opgevuld met leem. Tot ver in de 19de eeuw zijn de lemen hoevetjes in het Pajottenland de meest voorkomende behuizing. De naam Pajotten (paillottes) verwijst volgens sommigen zelfs naar het strodak van deze woningen. In 2000 kocht de gemeente Dilbeek het huisje. Na een zorgvuldige restauratie werd de hoeve in 2011 opengesteld voor het grote publiek. Meer info over het huisje en de mogelijkheden om het museum te bezoeken via de "Meer info" link. <br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/153530.nl">153530</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/47507944.nl?toptext=1001021">Meer informatie</a>
50.86174, 4.21245
5
Brouwerij Eylenbosch
De brouwerij Eylenbosch werd opgericht in 1894 door Emiel Eylenbosch. Er werd niet enkel lambiek gebrouwen maar ook de afgeleide dranken zoals geuze, faro en kriekenlambiek. De hoofdingang bevond zich aan de Ninoofsesteenweg, ten oosten van de brouwerswoning. Centraal op de site bevond zich een gesloten binnenkoer. Ten westen van de brouwerswoning bevond zich een opslagplaats en ten zuiden de brouwerij zelf. Aan de IJsbergstraat bevond zich een tweede opslagplaats. Omstreeks 1930 werden de brouwerij en de brouwerswoning heropgebouwd. Vermoedelijk werd omstreeks deze periode ook de brouwtoren opgetrokken. Tussen 1924 en 1932 werd een tweede brouwerswoning toegevoegd in eclectische stijl. Op 28 mei 1961 werd op de brouwtoren een metalen constructie ingehuldigd en in gebruik genomen door VTB-VAB.<br/><br/>In 1989 werd de brouwerij overgenomen door concurrent De Keersmaeker uit Kobbegem dat deels in handen was van Alken-Maes uit Waarloos. In 1991 werd de productie stilgelegd en werden de gebouwen enkel nog gebruikt als opslagplaats. In 2004 werd de installatie ontmanteld en kwam de brouwerij leeg komt te staan. In juni 2012 vond er een dodelijk ongeval plaats in de brouwerij, waarna het gebouw werd verzegeld. Op 8 november 2012 werd de site opgenomen als onroerend erfgoed te Dilbeek in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed van het Agentschap Onroerend Erfgoed.<br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/165089.nl">Wikipedia</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/49454867.nl?toptext=5656752">Meer informatie</a>
50.83968, 4.21792
6
IJsbos
In het IJsbos tref je ook deze giftige plant aan met fel roodgekleurde bessen. Net iets te felgekleurd om eetbaar te lijken. En dat zijn die bessen ook niet want ze zijn giftig. Het zijn de bessen van de gevlekte aronskelk. De plant zelf is giftig in verse toestand en licht giftig als deze gedroogd is. In de fytotherapie wordt de plant gebruikt tegen heesheid, hardnekkig hoesten en keelpijn. Aronskelk bevat aroïne, saponine, glycoside, lycopine en calciumoxalaat. In het voorjaar zie je de pijlvormige bladeren die donkergroen zijn met zwarte vlekken. Ze worden soms verward met de bladeren van daslook (die wel eetbaar zijn) wegens dezelfde diepgroene kleur alhoewel ze een totaal andere vorm hebben. Daardoor belanden ze soms wel eens in een daslooksalade. Ook al omdat daslook en aronskelk dikwijls in elkaar buurt groeien. De wortelstok loopt uit in een knolletje met vele zijwortels. De knollen van de plant bevatten veel zetmeel en kunnen gekookt gegeten worden. <br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/2482.nl">Dromos</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/47536926.nl?toptext=3142888">Meer informatie</a>
50.83518, 4.21946
7
Hof te Rome
<p>De (grote) schuur draagt het jaartal 1857 door middel van uitstekende bakstenen. Maar de hoeve is al veel ouder. Er stond hier al een hoeve in de 13de eeuw. Op deze grote vierkantshoeve wordt voornamelijk aan veeteelt gedaan. Met de eigen melk wordt een groot aantal hoeveproducten gemaakt, die in het goede seizoen dan ook ter plekke kunnen geconsumeerd worden.</p> <p>Terug naar 1857. In het jaar dat deze gevel werd gebouwd werd 50 km naar het westen, in Gent, de eerste <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Vakbond" rel="nofollow" target="_blank">vakbond</a> in <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB" rel="nofollow" target="_blank">België</a> opgericht. Het was de <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Broederlijke_Maatschappij_der_Wevers" rel="nofollow" target="_blank">Broederlijke Maatschappij der Wevers</a>. </p><br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/2482.nl">Dromos</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/47527629.nl?toptext=2578254">Meer informatie</a>
50.82724, 4.22144
8
Vlezenbeek
Vlezenbeek is gekend voor zijn perenteelt. Maar wist je dat er een perenvariëteit met de naam Vlezenbeek bestaat. In de 19de eeuw verscheen voor het eerst deze variëteit 'Vlezenbeek' in de catalogus van professor Jean-Baptiste Van Mons Van Mons. Hij vond deze peer als zaailing in de boomgaarden van Robijns rond Inkendaal en kreeg de naam 'Vlezenbeek'. Jean-Baptiste Van Mons Van Mons verstuurde variëteiten naar vrienden en collega's over de hele wereld. Zo is de peer Vlezenbeek in Amerika (Massachusetts) terecht gekomen maar ook in Edinburgh, Londen, Lyon en Berlijn. In Londen viel ze rond 1820 in de fruitcollectie van de gereputeerde Royal Horticultural Society op door haar uitzonderlijke smaakkwaliteiten. Gezien Van Mons ze opgestuurd had zonder naam heeft de secretaris Joseph Sabine van de Royal Horticultural Society ze genoemd naar de toenmalige voorzitter Thompson en kreeg zo onterecht de naam 'Thompsons Pear'. Gelukkig bleef het synoniem "Vlesembeek" de perennaam altijd vergezellen in de beschrijvingen. Tijdens een BBC reportage over de Museumtuin van Gaasbeek zagen de verantwoordelijken van Wisley Gardens het gemeentebord Vlezenbeek staan en legden de link met de peer die zij in hun tuinen hadden. En zo kwam die terug naar de streek. In de museumtuin hangen er nu al enkele peren aan de leivormen. De smaak van de Vlezenbeek-peren kan ongetwijfeld wedijveren met de bekende soorten als Conference, Durondeau en Doyenné. Intussen werd de Vleznbeek peer aangeplant op domein 'Groenenberg' en is de peer dus terug thuis. De boom heeft ook een plaats gekregen in de Museumtuin.<br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/2482.nl">Dromos</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/47490904.nl?toptext=1727144">Meer informatie</a>
50.80577, 4.23059
9
Kerk van Vlezenbeek
Het centrum van Vlezenbeek ligt niet maar toevallig op deze plek. Het gebied rondom de kerk is ontstaan op de plaats waar de weiden en beemden langs de beek de breedste strook vormden. Het centrum ligt op een hellende zijoever die zich zeer gunstigst bevindt t.o.v. de zon, namelijk naar het zuiden. Daarenboven is er een de nabijheid van een bron. de Merselborre. Vanzelfspreken werd in de buurt een brug over de beek gebouwd. En de oude transitwegen zoals de Halleweg en de Rekerstraat die het dal kruisten stimuleerden de groei van de dorpskern.<br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/2482.nl">Dromos</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/47487179.nl?toptext=894214">Meer informatie</a>
50.80546, 4.2331
10
Baljuwhoeve
De Baljuwhoeve is een meer dan driehonderd jaar oud gebouw en heeft vele historische linken. Zo is er in één van de plaatsen nog een miskast. Die dateert van de tijd van de Franse Revolutie. In de miskast stond alles wat nodig was om eucharistie te vieren: een schaal voor de hostie, kandelaars, een kruisbeeld. De mis werd dan in de hoeve opgedragen De kerken werden toen geplunderd en de mensen mochten geen misviering meer houden. Dus gebeurde dat in het geheim, ergens anders dan in een kerk.. Ze is in ieder geval verschillende keren verbouwd, dat zie je aan de verschillende stukken in de gevel''.Is dit nog altijd een werkende boerderij? En valt dat mee in een oude hoeve?<br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/2482.nl">Dromos</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/47903623.nl?toptext=1409218">Meer informatie</a>
50.80511, 4.23974
11
Diepestraat
<p>Op de wand van de Diepestraat trof ik twee kleurvarianten aan van het prachtige vingerhoedskruid. Let op! Mooi maar wel giftig. Deze plant wordt ook genoemd als mogelijk ingrediënt van Heksenzalf. Dat is een middel dat kan leiden tot een hallucinatie, waarbij de gebruiker de innerlijke ervaring heeft dat hij zich in een astrale wereld bevindt. </p><br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/10641.nl">Pascal Brackman @ RouteYou</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/50892218.nl?toptext=7223473">Meer informatie</a>
50.74167, 4.32781
12
Kerk van Alsemberg
Sinds het midden van de 13e eeuw wordt in Alsemberg een romaans Mariabeeld vereerd, dat aan de parochie geschonken zou zijn door Sofia, echtgenote van hertog Hendrik II van Brabant. De legende verhaalt dat de H. Maagd van de koningin van Hongarije, Elisabeth van Thuringen, verlangde dat zij in Brabant, op de berg, waar de alsem bloeide, een kerk zou bouwen. Het romaans-byzantijns miraculeus beeld van de Moedermaagd, aangeroepen als de "Ster der Zee", dateert van omstreeks 1200 en is uit Hongaarse haagbeuk gesneden. Prinses Sofia, dochter van de in 1231 overleden H. Elisabeth van Hongarije, bracht het naar Alsemberg, toen zij in 1242 met hertog Hendrik trouwde.<br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/2482.nl">Dromos</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/47039658.nl?toptext=2156096">Meer informatie</a>
50.74304, 4.33619
13
Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie
<p>Aan de pastorie van Alsemberg zie je nog het symbool van de Camino de Santiago. Ook langs deze plek loopt dit beroemde netwerk. </p><br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/2482.nl">Dromos</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/49457801.nl?toptext=7223077">Meer informatie</a>
50.74233, 4.33639
14
Zoniënwoud
Het Zoniënwoud is een groot bos centraal in België, ten zuidoosten van de hoofdstad Brussel. Het is zo'n 4400 hectare groot. Sinds 2017 maken vijf delen van de drie integrale bosreservaten in het Zoniënwoud deel uit van het Unesco-Werelderfgoed Oude en voorhistorische beukenbossen van de Karpaten en andere regio's van Europa.<br>Het geheel wordt beheerd door zowel Vlaanderen , het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als het Waals gewest . Aansluitend zijn er nog diverse privébossen en het Kapucijnenbos dat eigendom is van de Koninklijke Schenking.<br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/165089.nl">Wikipedia</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/47014795.nl?toptext=1617735">Meer informatie</a>
50.76667, 4.41667
15
Kasteel van Groenendaal
De oorsprong van de augustijnenpriorij van Groenedaal gaat terug tot 1343. Vanuit een kluis, reeds vermeld in 1304, groeide het uit tot een heuse priorij. Jan van Ruusbroec was één van de 14de-eeuwse bewoners. In 1783 wordt de priorij door Jozef II opgeheven, onder de Franse bezetting werd ze verbeurd verklaard. Het grootste deel van de gebouwen werd in 1825 gesloopt. De priorijhoeve, de onderbouw van de priorijkerk (nu een schuur) en het voormalige priorshuis (het latere kasteel van Groenendaal) werden gevrijwaard van de sloop.<br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/2482.nl">Dromos</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/47447887.nl?toptext=1439216">Meer informatie</a>
50.76545, 4.4353
16
Bosmuseum Jan Van Ruusbroeck
In het hartje van het Zoniënwoud, bij de brug van Groenendaal, vindt men een volwaardig en modern bosmuseum ingericht op initiatief van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De afdeling Bos en Groen, Houtvesterij Groenendaal, die instaat voor het beheer van het omliggende Zoniënwoud, draagt ook zorg voor dit bosmuseum. Iedereen die dat wil, kan zich laten rondleiden door de leefwereld van het bos en zijn bewoners, en kennis maken met de principes van het bosbeheer. Door zijn unieke ligging is het bosmuseum een ideale uitvalsbasis voor wandelingen en fietstochten doorheen het grootste loofbos van Vlaanderen. Tal van educatieve activiteiten worden er op het getouw gezet.<br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/27804.nl">LucSl</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/47436642.nl?toptext=698802">Meer informatie</a>
50.76898, 4.44131
17
Station Groenendaal
<p>Het station van Groenendaal werd intens gebruikt door de druiventelers van het nabij Hoeilaart en Overijse. Van hieruit verscheepten ze hun kisten druiven naar de hoofdstedelijke fruitmarkten. In omgekeerde richting kwam de elite van Brussel om te ontspannen in het Zoniënwoud of een race op de renbaan mee te pikken. </p><br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/10641.nl">Pascal Brackman @ RouteYou</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/47361317.nl?toptext=7223815">Meer informatie</a>
50.76611, 4.44917
18
Druiven Vanderkelen
Bij knoopunt 319 even rechts de Groeneweg in. Daar bevindt zich op nr 62 Druiven Vanderkelen. Dit bewust kleinschalig familiebedrijf is de derde generatie die voornaamlijk tafeldruiven teelt, met als nateelt groenten (spinazie en veldsla). De druiven worden manueel en op een natuurlijke en geintregeerde manier gekweekt in de 15 oudere types van serren. De druiven worden rechtstreeks uit de ser geknipt en aan de klanten verkocht. Klantvriendelijkheid is prioriteit. Wij beschikken tevens over het europees label beschermde oorsprongs benaming (BOB). Dit wordt enkel toegekend aan exclusieve producten met specifieke kwaliteiten eigen aan de regio en de lokale kennis. Met fierheid hebben Luppens Filip, Meyhi Hans en mezelf met de steun van VLAM en de burgemeesters van de druivenstreek dit label aangevraagd en bekomen. bron: www.tafeldruif.be<br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/119131.nl">Blauwkruikje</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/48530916.nl?toptext=2159495">Meer informatie</a>
50.78575, 4.53802
19
Leefdaal
Leefdaal is een dorp in de Belgische provincie Vlaams-Brabant en een deelgemeente van Bertem. Voor 1977 was Leefdaal met 1511 hectare grootte een van de grootste gemeentes uit de omgeving.<br/><br/>Het toponiem 'Leefdaal' is te herleiden tot twee Keltische deelwoorden. Het eerste deel, 'Leef' komt van de oude naam van de rivier de Voer, de Laban. Daal is dan weer te herleiden tot vallei. De naam kan dus verklaard worden als vallei van de Voer.<br/><br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/165089.nl">Wikipedia</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/47491646.nl?toptext=1660841">Meer informatie</a>
50.8475, 4.59083
20
Sint-Martinuskerk
De kerk van Everberg is oorspronkelijk een Romaanse kerk. Het onderste gedeelte van de toren herinnert hieraan. In de 16de eeuw kwamen er het koor bij in laatgotiek met de Brabantse steunberen en de noordelijke kruisbeuk met de O.L.Vrouwkapel.In de 17de eeuw werd het bovenste gedeelte van de toren herbouwd. In 1714 kwam er een nieuwe sacristie bij. De Sint-Hubertuskapel of de zuidelijke kruisbeuk werd in 1720 gebouwd door de 2de Prins de Rubempré. Hij was ‘grand veneur’ of erfelijk opperjachtmeester van Brabant vandaar ook de devotie voor Sint-Hubertus, patroon van de jagers. De Opperjachtmeestersstraat te Vrebos herinnert aan deze functie. In 1773 waren er plannen van J.B. De Ronde voor de vergroting van de kerk, maar van uitvoering was er geen sprake. De kerk was in de 19de eeuw in een rampzalige toestand. Gravin Louis de Merode, de schoonzuster van Graaf Amaury de Merode stelde in 1881 71.000 BEF ter beschikking om de kerkrestauratie mogelijk te maken. In 1893 was de nieuwe kerk klaar. De werken werden uitgevoerd o.l.v. architect Hendrik Beyaert (de man van het briefje van 100 BEF) en architect Paul Hankar. De titel van Sint-Martinuskerk verwijst naar de oudste kerken in de streek. De aanvulling met St.-Ludovicus werd toegestaan door kardinaal Goossens in 1890 omwille van de financiële tussenkomst van de familie de Merode bij de bouw van de kerk en als herinnering aan graaf Louis de Merode. In het koor vinden we de grafsteen van de 1ste Prins de Rubempré (+1707) ridder van het Gulden Vlies en opperjachtmeester van Brabant. We vinden hier ook glasramen van J. Capronnier met de wapenschilden van de Merode en Arenberg. De voorbehouden plaats voor de Prinsen de Merode in de kerk van Everberg kan rechtstreeks van buiten uit bereikt worden en geeft zicht op het hoofdaltaar. We vinden er ook de schoorsteenmantel met het wapenschild de Merode. De Prinsen de Rubempré hadden ook het recht van het eerste wijwater, wat tot processen aanleiding gaf..Na Vaticaan II werd de Sint-Hubertuskapel of de leeuwenkuil de voorbehouden plaats. Hier vinden we de grafsteen van de 2de Prins de Rubempré (+ 1743), ridder van de Orde van het Gulden Vlies en bouwer van deze kapel.Opvallend is de leuze ‘Hongrie et pour cause Rubempré’. Zowel de families de Croy als de Rubempré beweerden af te stammen van de koningen van Hongarije, vandaar de leuze. Wit en rood zijn zowel de kleuren van de koningen van Hongarije, als van de families de Croy en de Rubempré. Antoine de Rubempré huwde in de 15de eeuw Jacqueline de Croy. Rubempré is een dorp en een heerlijkheid in Picardië in Noord-Frankrijk. Tegen de muur hangen de rouwborden of obiïts van de Graven later Prinsen de Merode vanaf Graaf Werner de Merode . Achteraan in de kerk vinden we een gedenkplaat, die herinnert aan de financiële tussenkomst van de families de Merode, Monaco en Savoie-Aoste bij de bouw van de kerk. Opvallend is ook het reliekschrijn van Sint-Martinus in de Sint-Hubertuskapel. Het bustebeeld is in 1598 geschonken door Geraert Van Berum. Bibliografie: F.MAES. Meerbeek en zijn verleden - Eigen Schoon en De Brabander, 1960. H. VANNOPPEN. De geschiedenis van Meerbeek, de baronie tussen de Tomme en de Burcht. 1979, p. 47, p. 175-178. H. VANNOPPEN. Het pachthof van de Zeven Slapers te Meerbeek, het Wijnegemhof en De Koning van Spanje te Schoonaarde -De Autotoerist, 1980, p. 424. H. VANNOPPEN. Honderd Kortenbergse gebouwen. Op stap door tien eeuwen verleden. Boek en Vorm. Winksele, 1999, p. 142-143.<br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/80136.nl">Gemeente Kortenberg</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/47420569.nl?toptext=707451">Meer informatie</a>
50.87843, 4.57025
21
Molen Lambrechts
Felix Lambrechts kocht in 1882 de oude windmolen. Het molenhuis huurde hij van de graven de Merode. Hij brak de standaardmolen af om geen concurrentie in het vak te hebben en hij bouwde in 1894 een nieuwe stenen stellingmolen van 9 stenen dik. Deze werd gebouwd op de plaats Zevenbunder. Hij ligt nu langs de Annonciadenstraat. Henri Coenaerts was de volgende molenaar en verkocht in 1923 de stenen windmolen aan Clement Noppen. Van 1918 tot 1925 werd hier de eerste elektriciteit van Everberg-centrum gemaakt. Een andere bron vermeldt de onttakeling van de windmolen in 1917. Het dak en de wieken van de windmolen werden later bevestigd op de nog bestaande 'Witte Molen ' van Aarschot. Leopold Noppen, landbouwer te Everberg, kocht de molenromp aan in 1922 en moderniseerde het maalbedrijf. Tegen de molenromp werd een mechanische maalderij gebouwd. In 1939 zorgde de gasmotor nog steeds voor de nodige energie. Na het overlijden van Leopold Noppen in 1952 werd de maalderij, die in 1973 nog werd uitgebreid, verder uitgebaat door zijn weduwe en kinderen. De kinderen van Clement Noppen verkochten in 1989-90 de molen en de maalderij, die omgevormd werden tot woning en appartementen. Hierbij werd de romp gewit. Henri Vannoppen, Erps-Kwerps<br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/119131.nl">Blauwkruikje</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/48102699.nl?toptext=1659449">Meer informatie</a>
50.87753, 4.56903
22
Drie kinderen slachtoffer van achtergelaten oorlogsmunitie
Begin september 1944 hadden de Duitse troepen in allerijl de gemeente verlaten voor de oprukkende geallieerden. In hun haast werd veel Duits materieel, waaronder ook munitie, onbeheerd achtergelaten. Vooral op de plaatselijke kinderen, oefende de munitie een bijzonder grote aantrekkingskracht uit. De rampzalige gevolgen hiervan lieten niet lang op zich wachten: behalve het dodelijke ongeval te Nederokkerzeel, deden zich, verspreid over Groot-Kampenhout, meerdere munitieongevallen voor waarvan kinderen het slachtoffer werden. Meer info: http://www.kampenhout.be/heemkring/activiteiten-2014-09-06.php<br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/119131.nl">Blauwkruikje</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/48171978.nl?toptext=1752542">Meer informatie</a>
50.92276, 4.55377
23
Torfbroek
Het Torfbroek is gelegen ten zuiden van Kampenhout en de steenweg Brussel-Haacht, nabij het gehucht Berg. De voornaamste drager van esthetische waarde is de grote centrale vijver, omringd door struwelen en bossen, die deze ruimte afschermen van de omringende bebouwing. De open landbouwgronden ten zuiden van het Torfbroek, inclusief het Oudenhuisveld, zijn eveneens van belang, niet alleen om hydrologische redenen, want dit is de enige zijde waar de oorspronkelijke landelijke omkadering van het Torfbroekmoeras bewaard bleef. Het is ook langs de zuidzijde dat zich de aantrekkelijkste externe waarnemingspunten van het Torfbroek bevinden. <br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/407259.nl">Onroerend erfgoed Vlaanderen</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/49416808.nl?toptext=3149486">Meer informatie</a>
50.92667, 4.54454
24
Vliegtuigcrash te Berg-Kampenhout
De vliegtuigcrash te Berg-Kampenhout is een vliegtuigongeval in België, dat plaatsvond op 15 februari 1961. In het gehucht Lemmeken, gemeente Berg nabij Kampenhout, stortte omstreeks vijf minuten over tien in de ochtend een Boeing 707 neer. Het betrof Sabena vlucht 548, van New York naar Brussel. Het toestel werd bestuurd door twee ervaren ex-legerpiloten, Louis Lambrechts en Jean Roy.<br/><br/>De Boeing 707-329 met registratie OO-SJB meldt zich aan de verkeerstoren en zet koers richting baan 20. Het toestel trekt vlak voor de landing zijn landingsgestel in en probeert hoogte te winnen. Na drie grillige bochten van 360 graden naar links stort het toestel neer in de wijk Het Lemmeken, in het zuidwesten van de toenmalige gemeente Berg, vlak bij de grens met de gemeente Steenokkerzeel.<br/><br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/165089.nl">Wikipedia</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/48103899.nl?toptext=1661088">Meer informatie</a>
50.93361, 4.53583
25
Sint-Antonius-Abt - Houtem (Vilvoorde)
<p>Centraal in het gehucht gelegen, classicistisch zaalkerkje. Houtem kreeg door toedoen van de abdij van Ter Kameren al zeer vroeg een eigen kapel, gelegen aan de baan naar Vilvoorde zoals blijkt uit het Kaartboek van de abdij van 1719. In 1775 werd een nieuwe kapel, de huidige kerk, gebouwd tijdens het beheer van abdis Serafina Snoy, wiens wapenschild boven de kooringang bewaard bleef.</p><br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/119131.nl">Blauwkruikje</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/51110863.nl?toptext=7448197">Meer informatie</a>
50.94978, 4.46421
26
Verbrande Brug
De Verbrande Brug is een hefbrug in de gemeente Grimbergen nabij het gelijknamige gehucht Verbrande Brug. De brug overspant het Zeekanaal Brussel-Schelde. De brug werd gebouwd in 1968 heeft een metalen beweegbaar gedeelte met een lengte van 38,4 m en een breedte van 11,6 m. De brug is qua afmetingen identiek aan de Brielenbrug in Tisselt en de Humbeekbrug in Grimbergen die in hetzelfde jaar werden gebouwd.<br/><br/>Nadat Keizer Karel V de plannen voor een kanaal via Vilvoorde naar Klein-Willebroek in 1531 goedkeurde, startten de werken aan het nieuwe kanaal in 1550. Drie jaar later was het kanaal afgewerkt, maar het zou tot 1561 duren voor het volledige kanaal in gebruik genomen zou worden. Er werd een brug gebouwd bij het gehucht Heienbeek, daar waar de nieuwe schipvaart de weg tussen Grimbergen en Meise in het westen en Zemst in het oosten kruiste. De naam 'Verbrande Brug' bij het gehucht Heienbeek is afkomstig van de houten brug over de vaart die in 1577 werd afgebrand door het Spaanse garnizoen uit Vilvoorde.<br/><br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/165089.nl">Wikipedia</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/47028550.nl?toptext=1665494">Meer informatie</a>
50.94778, 4.41333
27
Tommenmolen
De Tommenmolen is een van de vier watermolens aan de Maalbeek in de Vlaams-Brabantse gemeente Grimbergen.<br/><br/>In deze 16e-eeuwse molen zijn tentoonstellingen van het Museum voor de Oudere Technieken ondergebracht.<br/><br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/165089.nl">Wikipedia</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/47527680.nl?toptext=1668565">Meer informatie</a>
50.93778, 4.38
28
Sint-Servaasbasiliek
De Sint-Servaasbasiliek in Grimbergen wordt beschouwd als een van de mooiste en meest harmonieuze barokkerken in de Lage Landen. De kerk maakt onderdeel uit van de Norbertijner abdij van Grimbergen maar doet tevens dienst als parochiekerk. In 1999, op het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, werd aan de kerk de eretitel van basiliek verleend. Onder het abbatiaat van Carolus Fernandez de Velasco werd in 1660 de bouw aangevat van deze abdijkerk volgens de plannen van de norbertijn Gilbert van Zinnick (1627 - 1665). In 1700 waren de werken dermate gevorderd dat de kerk kon worden ingewijd.<br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/8046.nl">woelfie</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/47028544.nl?toptext=439529">Meer informatie</a>
50.93343, 4.37133
29
Liermolen
De Liermolen is een van de vijf watermolens aan de Maalbeek in de Vlaams-Brabantse gemeente Grimbergen . De gebouwen van deze korenmolen stammen gedeeltelijk uit de 17e eeuw en werden verbouwd in 1759 en 1762. De Liermolen is de voormalige abdijmolen van de abdij van Grimbergen en is opgetrokken in witgekalkte bak- en zandsteen. Hij was tot eind 1971 bewoond en werd op het einde van de jaren 1970 gerestaureerd. Sinds 1980 is hier de afdeling malen van het Museum voor de Oudere Technieken in ondergebracht. De bedrijfsklare watermolen heeft een intact binnenwerk en wordt draaiende gehouden voor maaldemonstraties.<br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/165089.nl">Wikipedia</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/47028546.nl?toptext=1668552">Meer informatie</a>
50.93667, 4.37278
30
Volksterrenwacht Mira
Op de Volkssterrenwacht Mira kan je altijd terecht voor specifieke gebeurtenissen in verband met sterrenkunde zoals zons- en maansverduisteringen, vallende sterren-periode (Perseïden) in augustus en november,... <br/><br/>Auteur: <a href="//www.routeyou.com/user/view/2482.nl">Dromos</a><br/><a href="//www.routeyou.com/location/view/47028545.nl?toptext=686026">Meer informatie</a>
50.93463, 4.36917
Weather
UV Index
Daylight
Reviews (0)
Photos (0)
Recordings (0)
Completed (0)

No one has reviewed this trail yet. Be the first!