DISTANCE
45.1 miles
ELEVATION GAIN
7818 feet
ROUTE TYPE
Point to Point

mountain biking

views

wild flowers

wildlife

historic site

mountain biking
4 months ago