DISTANCE
22.5 miles
ELEVATION GAIN
3047 feet
ROUTE TYPE
Point to Point

mountain biking

views

wild flowers

wildlife

historic site

mountain biking
6 months ago