DISTANCE
16.4 miles
ELEVATION GAIN
3,149 feet
ROUTE TYPE
Point to Point

mountain biking

lake

views

wild flowers

wildlife

historic site

mountain biking
9 months ago