DISTANCE
26.3 miles
ELEVATION GAIN
4619 feet
ROUTE TYPE
Point to Point

mountain biking

nature trips

lake

views

wild flowers

wildlife

historic site

mountain biking
4 months ago