DISTANCE
31.5 miles
ELEVATION GAIN
5,479 feet
ROUTE TYPE
Point to Point

mountain biking

nature trips

lake

views

wild flowers

wildlife

historic site

mountain biking
8 months ago