Beautiful views, and fun rock climbing opportunities along the way