Lierbyen Cirkulær est un sentier en boucle de 9.8 kilomètres situé près de Lier, Comté de Buskerud en Norvège. Le sentier longe une rivière et sa difficulté est évaluée comme modérée. Le sentier offre plusieurs activités.

Distance: 9.8 km Dénivelé: 173 m Type d'itinéraire: Boucle

randonnée

VTT

activités en pleine nature

balade

course à pied

rivière

vue panoramique

Lierbyen – Lierbanen – Egge – Bergfløtt - Eikenga Dette er en lang sykkeltur. Den starter på den trafikkerte Vestsideveien nord for rundkjøringen, men senere vil du oppleve Liers flotte kulturlandskap på nært hold. Underveis møter du også flere historiske merkepunkter: Lierbanen En smalsporet jernbane som fraktet passasjerer og gods på strekningen Lier stasjon – Svangstrand i årene 1904-1932 (bruksbane for Tronstad Bruk 1934-1936). Langs linjen lå det fem stasjoner og fire holdeplasser: Landfald – Egge – Utengen – Sjåstad – Muggerud – Iledalen (med sidespor til Tronstad Bruk) – Skjeggerud – Sylling – Svangstrand. (Sylling var endestasjonen i vinterhalvåret.) Lierbanens trasé nordover er farbar dels som turvei, dels som landevei. Her kan du følge den på Linjeveien, som tar av nord for gården Mellom Renskaug. Den smale veien fører fram til Eriksrudveien der du igjen må ut på Vestsideveien. Renskaug vertsgård Fra Renskaugtoppen fører en vei opp til gården, som blant annet i mot gjester som skal arrangere kurs, konferanser, brylluper, jubileer mv. Maten er lokal, og gården driver økologisk. På gårdsplassen står den gamle Helgerud skole som var i bruk i årene 1857-1914. Egge Opprinnelsen til navnet er Eggjar som betyr egg eller rygg. Her ruver den store Egge-morenen som går tvers over dalen. På toppen ligger et gravfelt med flere hauger. I det samme området lå trolig Egge kapell i middelalderen. Egge skole Skolen ble tatt i bruk i 1921 og er en av syv skoler i Lier som ble bygd i årene 1919-1927. Bygningsformen med det store valmede taket, de tre arkene og luftelyren, får den til å minne om en herregård fra barokktiden. Den fikk et tilbygg i 1974. Det samme året ble Meren skole lagt ned og elevene overført til Egge. Bergfløtt Behandlingssenter Stedet gir behandlingstilbud for unge mennesker i alderen 18-35 år med lidelsen schizofreni eller psykoseproblematikk som trenger opphold på institusjon. Driver både en døgnenhet og poliklinikk. Eiendommen var i årene 1911-1972 arbeidskoloni for hjemløse, drevet på et kristent grunnlag av omstreifermisjonen. Oppholdet var basert på frivillighet, men grunnvollen for terapien var arbeidet. Foruten vanlig gårdsdrift var kolonien organisert som et lite industrisamfunn med flere virksomheter som børstefabrikk, snekker-, skomaker- og malerverksted. Frogner kirke Kirkestedet har en gammel historie. Den første kirken var en steinkirke som trolig ble reist på 1100-tallet i samme form og størrelse som den nåværende, med langskip, tverrskip, rundbuer og tårn. Middelalderkirken ble ødelagt av lynnedslag og brann i 1651. Dagens kirke sto ferdig gjenreist i 1694. Blant de mange gamle gjenstandene skiller altertavlen seg ut med en egen historie. Den har stått i den gamle Bragernes kirke og ble reddet ut i den store bybrannen i 1866. Noen år senere ble den satt opp i Frogner kirke.

Personne n'a encore laissé d'avis sur cette randonnée. Soyez le premier !