Eede naar Retranchement est un sentier de point à point de 20.9 kilomètres situé près de Eede, Zélande en Pays-Bas. Le sentier longe une rivière et sa difficulté est évaluée comme facile. Le sentier offre plusieurs activités.

Distance: 20.9 km Dénivelé: 86 m Type d'itinéraire: Point A à point B

randonnée

activités en pleine nature

balade

course à pied

voie partiellement aménagée

rivière

vue panoramique

fleurs sauvages

Een prachtige tocht die het einde vormt met de belgische grens. We passeren oude plaatsen zoals Middelburg, Sluis en Retranchement, terwijl het ook de moeite waard is om St Anna Termuiden aan te doen (niet in de route). Allemaal plaatsjes die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Zwin economie of tijdens de 80-jarige oorlog of tijdens de belgische opstand of de tweede wereldoorlog, want gevochten is er in dit gebied en vooral ook geplunderd, afgebrand, overstroomd en kapotgeschoten. Lopend langs de oude kreken (verloren kreek), passeren we Middelburg (B), een verlaten grensdorp met een machtige kerk aan de Molenkreek. De grens is vastgelegd met de vrede van Munster in 1648.   Van Middelburg loopt er prachtig pad naar de Damse Vaart, wat de verbinding vormt tussen Brugge en Sluis. Ze hebben de halve stad Damme er voor moeten afbreken. Na WOII wordt het kanaal niet meer voor transport gebruikt, maar vormt het een mooi lint naar Sluis, het centrum van Zeeuws Vlaanderen. Waren het vroeger de sex-shops, nu zijn het de eethuisjes en winkels die de vele dagjesmensen naar dit oord zuigen. Al sinds 1908 zijn hier de winkels op zondag open, vanwege het feit dat veel ouders hun kinderen op de internaten in het weekend opzochten. Na 19:00 is het plaatsje weer uitgestorven. Als stad aan het Zwin was Sluis belangrijk en is ook herhaalde malen verwoest. De Bastionstructuur met zijn ravelijnen is mooi bewaard gebleven, terwijl het  Belfort (uniek hier) er prachtig bij staat. We verlaten Sluis over een stukje van de stadswallen naar nog een verdigingswerk: Retranchement. In feite zijn het twee forten (1621) namelijk Fort Oranje en Fort Nassau met een omwalling (1640). Het hele complex diende ervoor om de staatse oevers van het Zwin te beschermen. In 1683 verdween overigens een gedeelte van het fort in het Zwin na een storm. Via een afdamming is een en ander weer boven water gekomen. Nu is Retranchement (verschansing) een leuk dorpje waar je mooi over de wallen kunt wandelen en een biertje kunt drinken op de Markt.

randonnée
3 months ago