Vente du New Years! Obtenez un an d'AllTrails Pro pour seulement $19.99
Commencez par le début

Willibrordusputje est un sentier en boucle de 8.2 kilomètres situé près de Oss, Brabant-Septentrional en Pays-Bas. Le sentier vous présentera des fleurs sauvages et sa difficulté est évaluée comme facile. Le sentier offre plusieurs activités.

Distance: 8.2 km Dénivelé: 45 m Type d'itinéraire: Boucle

randonnée

activités en pleine nature

balade

voie partiellement aménagée

vue panoramique

fleurs sauvages

parcours urbain

De wandelroute in dit ca 30 ha grote gebied is ongeveer 9 kilometer lang (gele route) en voert je door een gevarieerd bosgebied met waardevolle landschapselementen als poelen, kleinschalig agrarisch gebied met restanten van oude hak- houtwallen, een stuifzandgebied en restanten van een laag- land-beek. De wandelroute loopt door “De Vierwinden”. Dit gebied bestaat nu voor het grootste gedeelte uit bos. Ongeveer 100 jaar geleden was het echter een uitgestrekt heideveld, de voor- malige “Ossche heide”. Hier en daar bevonden zich akkertjes, omzoomd door hakhoutwallen. De heide werd begraasd door schapen. Door de opkomst van de kunstmest, omstreeks 1900, en de goedkope wolimport uit o.a. Australië verdwenen de schapen en veranderde het landschap meer en meer in een open bos. In de jaren dertig werden grote delen van de resterende heide ontgonnen ten behoeve van de landbouw. Andere gedeelten werden opnieuw beplant met productiebos, bestaande uit sparren en dennen, veelal ten behoeve van de mijnbouw (stuthout). In deze tijd werden als werkverschaffingsproject vier poelen met de schop uitgegraven, waarschijnlijk om te kunnen beschikken over bluswater. Naar hun vorm zijn ze bekend geraakt als peren-, appel-, kersen- en pruimenpoel. Van de oorspronkelijke heide is nagenoeg niets meer over. Bepaalde elementen herinneren aan de oude landschapsstructuur, zoals het stuifzandgebied met de kenmerkende vliegden- nen. Ook zijn hier en daar nog restanten van de hakhoutwallen te zien. Door modern extensief bos- en waterbeheer wordt er nu naar gestreefd een gevarieerde flora en fauna tot ontwikkeling te brengen. De Willibrordusput van Oss wordt sinds de 146 eeuw in schrif- telijke bronnen genoemd, maar is waar-schijnlijk nog ouder. Volgens de overlevering zou Sint Willibrordus (658-739) in het begin van de achtste eeuw op deze plaats hebben gepredikt en gedoopt. Eeuwenlang vonden er bedevaarten plaats naar de put, waarvan het water zou helpen als een werkzaam middel tegen koorts en kinderziekten. Bij de put heeft voorheen een kapel en een willibrordusboom gestaan. Deze VVV-wandeling begint eigenlijk bij restaurant 't Putje, maar ik heb hem dusdunig aangepast dat hij begint en eindigt bij station Oss.

Personne n'a encore laissé d'avis sur cette randonnée. Soyez le premier !