Blessum, Boksum en Hilaard est un sentier en boucle de 8.4 kilomètres situé près de Hilaard, Frise en Pays-Bas. Le sentier longe une rivière et sa difficulté est évaluée comme modérée. Le sentier offre plusieurs activités.

Distance: 8.4 km Dénivelé: 35 m Type d'itinéraire: Boucle

activités en pleine nature

balade

course à pied

voie partiellement aménagée

rivière

Dit stuk land is relatief hoog en is bezaaid met terpen. De vroegere bewoners van dit gebied waren hier zeker al honderden jaren voor de jaartelling. Echter invloeden van het klimaat maakten dat de bevolkingsdichtheid rond het einde van de Romeinse tijd (300 v. Chr.) beduidend minder is geweest. De terpbewoners waren boeren met gemengde bedrijven (landbouw, veeteelt). Terpvondsten (potten, scherven, e.d.) wijzen er op dat er ook handel met andere Europese bevolkingsgroepen moet zijn geweest. Door een zeespiegelstijging rond het jaar 1000 kreeg de Greidhoek een eilandachtig karakter De oorspronkelijke terpen zijn grotendeels afgegraven, zodat alleen de kerk nog op een verhoging staat. Je komt onderweg de naam Mieden tegen. Dit waren de hooilanden, ver buiten de dorpen, het vee graasde dichterbij. Om de toenemende wateroverlast het hoofd te bieden, begonnen de Terpbewoners omstreeks de tiende eeuw grotere stukken land met dijken af te schermen. Let maar eens op het gekronkel van de sloten en wegen, wat nog een afspiegeling is van de vroegere geulen en priëlen.

Personne n'a encore laissé d'avis sur cette randonnée. Soyez le premier !