Drents-Friese Wold Diever Wateren

INTERMÉDIAIRE 1 avis
N°1 sur 9 randonnées à

Drents-Friese Wold Diever Wateren est un sentier en boucle de 20.3 kilomètres situé près de Diever, Drenthe en Pays-Bas. Le sentier longe une rivière et sa difficulté est évaluée comme modérée. Le sentier offre plusieurs activités.

Distance: 20.3 km Dénivelé: 229 m Type d'itinéraire: Boucle

randonnée

activités en pleine nature

balade

course à pied

forêt

rivière

Het Drents-Friese Wold vormt een zeer afwisselend landschap. Het gebied kent veel naaldbossen, maar daarnaast zijn stuifzanden, heidevelden, jeneverbesstruweel, schrale graslanden, zwak gebufferde vennen, loofbossen en beken aanwezig. Het stuifzand komt vooral voor op het Aekingerzand. In Berkenheuvel komen uitgestrekte kraaiheidebegroeiingen voor. Het Doldersummerveld en het Wapserzand zijn twee grote heideterreinen met vochtige en natte heide met vennetjes. Natte slenken en droge zandruggen wisselen elkaar af. In het gebied van de Vledder Aa is herstel van oorspronkelijke beekdalnatuur tot stand gebracht. Ook bij de Schoapedobbe heeft natuurherstel plaatsgevonden. Het is een heuvelachtig heidegebied met zandverstuivingen en vennen ("dobben"). Het Leggelderveld bestaat uit natte heiden, pioniervegetaties met snavelbiezen en heischraal grasland.

randonnée
3 months ago