Photos des randonnées dans le Amalfi

Amalfi

76 avis

מסלול נעים ויפה, מתאים למספר שעות של הליכה איטית. החלק המערבי מלא בשרידים מעניינים שכדאי להתעכב בהם. הלכנו עם שלושה ילדים קטנים, והתחלנו ממזרח, דרך המדרגות. הילדה בת 3.5 קצת התקשתה אבל הצליחה. אם הולגים עם ילדים, מומלץ להתחיל ממערב.

Charger plus