Photos des randonnées dans le Pune

Pune

12 avis
Sun Oct 22 2017

हा कानिफनाथ गड थोडा चढा आहे. उन्हाळ्यात जायचं असेल तर पहाटे 5:30 ला सुरू करावा कारण झाडांची संख्या खूप कमी आहे. ४ वर्षांवरची मुले सुद्धा चढू शकतात. १ तासात आपण वर पोहोचू शकतो. वरती पाणी आणि चविष्ट नाश्ता उपलब्ध आहे.

Charger plus